Besluit van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Gezondheid en Bijstand aan Personen tot vaststelling van het maximale aantal RVT-bedden die het voorwerp kunnen uitmaken van een nieuwe specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie voor het begrotingsjaar 2021, van February 08, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. reconversiebesluit : het besluit van het Verenigd College van 14 mei 2020 tot vastlegging van de nadere regels met betrekking tot de reconversie van rusthuisbedden voor het begrotingsjaar 2020 en 2021;

  2. RVT-bedden : de bedden zoals bedoeld in artikel 1, 13° van het reconversiebesluit.

Art. 2. Het maximum aantal MRS-bedden dat het voorwerp kan uitmaken van een nieuwe specifieke vergunning voor ingebruikneming en exploitatie door toepassing van het reconversiebesluit voor het begrotingsjaar 2021, is vastgesteld op 51.

Art. 3. De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Gzondheid en Bijstand...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT