Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 1 april 2021 betreffende de uitzonderingen op de verplichtingen inzake quarantaine en staalafname in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, van April 29, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De uitzonderingen op de verplichtingen voorzien in artikel 13/1, § 1, 1° en 2°, van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid worden opgenomen als bijlage.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid worden belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 30-04-2021, p. 41954 )

Handtekening

Brussel, 29 april 2021.

Voor het Verenigd College:

De Leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid,

A. MARON

E. VAN DEN BRANDT

Aanhef

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 13/1, § 3;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 1 april 2021 betreffende de uitzonderingen op de verplichtingen inzake quarantaine en staalafname in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie;

Gelet op de hoogdringendheid die niet toelaat om het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State binnen een termijn teruggebracht tot vijf dagen af te wachten, met name omdat maatregelen moeten worden overwogen op basis van de epidemiologische resultaten, die van dag tot dag evolueren, en gezien de introductie van een nieuwe variant van SARS COVID-19, genaamd Indiase variant B.1.617; dat het bijgevolg dringend is om bepaalde maatregelen te nemen;

Overwegende dat de WHO op 11 maart 2020 COVID-19 als een pandemie heeft gekwalificeerd, en dat die tot op heden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT