Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2000 tot oprichting van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, de 1 septembre 2022

Artikel 1. Artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2000 tot oprichting van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie wordt vervangen als volgt:

"Art. 3. § 1. De Commissie is als volgt samengesteld:

 1. een voorzitter en een ondervoorzitter aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Ze kunnen uit de vertegenwoordigers van de universitaire wereld worden gekozen;

 2. acht leden die de gewestelijke instellingen vertegenwoordigen:

  1. twee leden aangeduid op voorstel van Brussel Mobiliteit bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;

  2. een lid aangeduid op voorstel van Leefmilieu Brussel;

  3. een lid aangeduid op voorstel van Brussel Preventie en Veiligheid;

  4. een lid aangeduid op voorstel van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

  5. een lid aangeduid op voorstel van perspective.brussels;

  6. een lid aangeduid op voorstel van de Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel;

  7. een lid aangeduid op voorstel van equal.brussels;

 3. zes leden die de plaatselijke besturen vertegenwoordigen:

  1. vier leden aangeduid op voorstel van de Conferentie van Burgemeesters;

  2. een lid aangeduid op voorstel van de Conferentie van Korpschefs van stedelijke politie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

  3. een lid aangeduid op voorstel van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 4. zes leden die de belangen van de openbare operatoren behartigen:

  1. twee leden aangeduid op voorstel van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB);

  2. een lid aangeduid op voorstel van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS);

  3. een lid aangeduid op voorstel van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap Infrabel;

  4. een lid aangeduid op voorstel van TEC;

  5. een lid aangeduid op voorstel van De Lijn;

 5. zes leden die de belangen van de private operatoren behartigen:

  1. een lid aangeduid op voorstel van de Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners (FEBETRA);

  2. een lid aangeduid op voorstel van de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers (UPTR);

  3. een lid aangeduid op voorstel van de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en reisorganisatoren (FBAA);

  4. een lid aangeduid op voorstel van de vzw Autodelen.net;

  5. een lid aangeduid op voorstel van de vzw Mpact;

  6. een lid aangeduid op voorstel van het regionaal Comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur;

 6. zestien leden die de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT