Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van de organisaties vertegenwoordigd bij Brupartners en van het aantal leden die aan elk van de organisaties zijn toegewezen, de 25 janvier 2024

Artikel 1. Kunnen worden vertegenwoordigd in Brupartners:

- als representatieve organisaties van de middenstand:

 1. de "Union des Classes moyennes" (U.C.M.) ;

 2. de "Unie voor Zelfstandige Ondernemers" (U.N.I.Z.O.);

 3. het "Syndicaat der Zelfstandigen en KMO's" (S.D.Z.) ;

 4. de "Nationale Unie van Vrije en Intellectuele Beroepen van België" (N.U.V.I.B.B.) ;

 5. de "Federatie Vrije Beroepen" (F.V.B.) ;

  6 ° de "Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel" (BECI - K.H.N.B.) ;

 6. het "Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen" (N.S.Z.) ;

 7. "Professions Libérales" (P.L.) ;

  - als representatieve organisatie van de werkgevers :

  het "Verbond van Ondernemingen te Brussel" (BECI - V.O.B.)

  - als representatieve organisatie van de wergevers van de social-profitsector :

  BRUXEO ;

  - als representatieve organisaties van de werknemers :

 8. het "Algemeen Belgisch Vakverbond" (A.B.V.V.) ;

 9. het "Algemeen Christelijk Vakverbond" (A.C.V.) ;

 10. de "Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België" (A.C.L.V.B.).

  Art. 2. Brupartners is samengesteld uit :

 11. zeven effectieve leden die het "Verbond van Ondernemingen te Brussel" (BECI - V.O.B.) vertegenwoordigen ;

 12. twee effectieve leden die BRUXEO vertegenwoordigen ;

 13. zes effectieve leden die het "Algemeen Belgisch Vakverbond" (A.B.V.V.) vertegenwoordigen ;

 14. zes effectieve leden die het "Algemeen Christelijk Vakverbond" (A.C.V.) vertegenwoordigen ;

 15. drie effectieve leden die de "Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België" (A.C.L.V.B.) vertegenwoordigen, en hun plaatsvervangers.

  Brupartners is bovendien samengesteld, voor wat de representatieve organisaties van de middenstand betreft, uit :

 16. een effectief lid dat de "Union des Classes moyennes" (U.C.M.) vertegenwoordigt en zijn plaatsvervanger ;

 17. een effectief lid dat de "Unie voor Zelfstandige Ondernemers" (U.N.I.Z.O.) vertegenwoordigt en zijn plaatsvervanger ;

 18. een effectief lid dat het "Syndicaat der Zelfstandigen en KMO's" (S.D.Z.) vertegenwoordigt en zijn plaatsvervanger ;

 19. een effectief lid dat de "Federatie voor Vrije Beroepen" (F.V.B.) vertegenwoordigt, waarbij de plaatsvervanging wordt verzekerd door een vertegenwoordiger van "Professions Libérales" (P.L.) ;

 20. een effectief lid dat de "Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel" (K.H.N.B.) vertegenwoordigt en zijn plaatsvervanger ;

 21. een effectief lid dat het "Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen" (N.S.Z.) vertegenwoordigt, waarbij de plaatsvervanging wordt verzekerd door een vertegenwoordiger van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT