Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie wever, van January 31, 2014

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De beroepskwalificatie van wever, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N. Bijlage. - Beschrijving van de beroepskwalificatie van wever (m/v) (BK0103) als vermeld in artikel 1.

 1. GLOBAAL

  1. Titel

   Wever (m/v)

  2. Definitie

   Het bevoorraden en bedienen van meerdere industriële weefmachines voor de productie van stof per meter volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (kwaliteit, termijnen...), controleren van het uitzicht van het textielproduct en de productiegegevens teneinde een kwaliteitsvol weefsel af te leveren.

  3. Niveau

   3

  4. Jaartal

   2014

 2. COMPETENTIES

  2.1 Opsomming competenties

  BASISACTIVITEITEN

  o Controleert de netheid en de werking van de elementen van de machine (Id 2055-c)

  - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op

  - Meldt afwijkingen aan leidinggevende

  o Voorziet de werkpost van inslaggaren en zelfkantbobijnen (Id 23239-c)

  - Leest het productieorder en de technische fiche

  - Leest een doorhaalpatroon

  - Bestuurt een transpallet, kar, ...

  - Past hef- en tiltechnieken toe

  - Controleert op hoeveelheid, kleur en nummer

  o Installeert de zelfkantbobijnen of inslaggarens op de machine (Id 23239-c)

  - Plaatst inslaggaren op een rek

  - Plaatst zelfkantbobijnen op rekken

  - Haalt het inslaggaren door

  - Stelt de spanning in op het inslaggaren

  - Gebruikt technische hulpmiddelen (doorhaalhaak, schaar, mes ...)

  o Maakt de werkpost startklaar (co00676)

  - Roept het ontwerp op

  - Laadt het ontwerp in de stuureenheid

  - Brengt de gegevens in

  - Start de machine

  o Houdt toezicht op het verloop van de productie (Id 17423-c)

  - Houdt zich aan het productieorder en de technische fiches

  - Voert continu diverse visuele controles uit

  - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op

  - Grijpt preventief in om fouten of storingen te vermijden

  - Legt prioriteiten

  - Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking

  - Verwittigt meestergast en/of grijpt soms zelf in

  o Het verkregen product controleren op basis van gedefinieerde kenmerken (binding, ...) (Id 402-c)

  - Controleert visueel

  - Onderscheidt kleuren

  - Controleert voortdurend tijdens het patrouilleren

  - Controleert of fouten verdwenen zijn

  o Spoort draadafwijkingen op en corrigeert (dubbele of gebroken draden, ...) (Id 17361-c)

  - Herstelt draadbreuken

  o De opvolgdocumenten van de productie (hoeveelheden, incidenten, ...) invullen (Id 17304-c)

  - Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (productiegegevens, kwaliteitsgegevens)

  - Gebruikt Computerized Production Management System (datacaptatie)

  o Geweven stoffen produceren op de meest courante machines (Id 21590-c), (Id 21578-c), (Id 21581-c), (Id 21579-c), (Id 21580-c), (Id 21588-c)

  - Herstelt kettingdraden

  -...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT