Besluit van de administrateur-generaal tot bepaling van het uniform en de uiterlijke kenmerken van het dienstvoertuig van bepaalde controleurs, van January 25, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Het model van het uniform dat de bevoegde personeelsleden dragen wordt overeenkomstig artikel 3.13.2.0.4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, vastgelegd in de bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd. Dit uniform wordt eveneens gedragen door de wegeninspecteurs, vermeld in artikel 2, 8° van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport.

Art. 2. De uiterlijke kenmerken van de dienstvoertuigen van de wegeninspecteurs, vermeld in artikel 2, 8° van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport, worden vastgelegd in de bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. Het besluit van de administrateur-generaal van 24 november 2010 tot uitvoering van de oprichting van een Vlaamse controle-instantie voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

BIJLAGEN.

BIJLAGE 1 Beschrijving van het model van het uniform van de controleurs als vermeld in artikel 1

Artikel 1. Het uniform bestaat uit :

  1. een grijze of zwarte broek in winter- of zomeruitvoering;

  2. grijze of zwarte veiligheidsschoenen met veters;

  3. een wit hemd met schouderpassanten of een witte polo, beiden met het opschrift " VLABEL CONTROLE " op de voorzijde en het opschrift " VLABEL " op de rugzijde;

  4. een zwarte commandotrui met schouderpassanten;

  5. een zwarte of een fluo pet (geel) of een fluo muts (geel) met het logo van de Vlaamse overheid;

  6. zwarte schouderpassanten, voorzien van het logo van de Vlaamse overheid;

  7. een polyvalente signaalparka, voorzien van het opschrift " VLABEL CONTROLE " op de voorzijde en het opschrift " VLABEL " op de rugzijde;

  8. een signalisatie gilet, voorzien van het opschrift " VLABEL CONTROLE " op de voorzijde en het opschrift " VLABEL " op de rugzijde;

  9. een fluo softshell jas (geel), voorzien van het opschrift " VLABEL CONTROLE " op de voorzijde en het opschrift " VLABEL " op de rugzijde.

Art. 2. Het betrokken personeelslid kan pas over het uniform beschikken na indiensttreding en aanstelling van de functie.

BIJLAGE 2 Beschrijving van de uiterlijke kenmerken van de dienstvoertuigen van de controleurs als vermeld in artikel 2

Artikel 1. De dienstvoertuigen zijn wit van kleur.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT