Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot wijziging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen

Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot wijziging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

De Administrateur-generaal van het FAGG,

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, artikelen 1bis, § 1, 2°, 4° en 5°, § 3, ingevoegd bij de wet van 21 juni 1983 en gewijzigd bij de wet van 20 juni 2013, 12quinquies, derde lid, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006 en gewijzigd bij de wet van 20 december 2019, en 12septies, eerste lid, ingevoegd bij wet van 1 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2021 houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, de artikelen 3, en 4, eerste lid, 2° en 4° ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 mei 2021;

Overwegende dat:

De 'Taskforce Shortages' is van oordeel dat de (derde) piek van de pandemie achter de rug is, doch dat de SARS-CoV-2 pandemie nog niet bedwongen is, zolang de vaccinatiegraad in België onvoldoende is. Alhoewel de situatie in de ziekenhuizen op dit moment niet kritiek is, is waakzaamheid voor de komende maanden geboden;

De SARS-CoV-2 pandemie kende in de maanden maart en april 2021 een opflakkering in België, ondanks de strenge maatregelen. Hoewel de cijfers gedurende de maand mei verbeteren, (zie https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html - laatste consultatie 06/05/2021)dient er rekening gehouden te worden met het risico op een vierde golf. De staat van de actuele voorraden van geneesmiddelen en grondstoffen, bedoeld ter bestrijding van (de symptomen van) COVID-19 of voor de behandeling van de getroffen patiënten (zoals anesthetica en spierontspanners die bestemd zijn voor beademde patiënten), moet derhalve nog steeds nauwlettend door het FAGG worden opgevolgd;

Om een juiste verdeling in functie van de specifieke noden van de ziekenhuizen, alsook de beschikbaarheid van de als essentieel geïdentificeerde geneesmiddelen te garanderen, is het noodzakelijk om de maatregel ingevoerd bij onze beslissing van 1 april 2020, gewijzigd bij beslissing van 8 april 2020, dat voorziet in een beperking van de hoeveelheid in geval van verkoop van de in de bijlagen opgesomde geneesmiddelen en grondstoffen te handhaven en te hernemen.

Dit zal er ook voor zorgen dat excessieve bestellingen door (ziekenhuis- en andere) apotheken die zich wensen voor te bereiden op een nieuwe piek, worden vermeden in geval van een plotse nieuwe toename van gevallen.

De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI