Beslissing Nº M14-1-0920. Commissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2017-03-17

CourtCommissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberN-20170317-5
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN
AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
M 14-1-0920
Beslissing van 17 maart 2017
De eerste kamer van de Commissie, samengesteld uit:
mevrouw C. DELESIE, voorzitter,
mevrouw N. VERBEEST en mevrouw M. PIERAERTS, leden,
bijgestaan door de heer Ph. VERHOEVEN, plv. secretaris,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
de heer Antoine X.
geboren op ../../ 1950
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 28 september
2014 waarbij verzoeker, vertegenwoordigd door mr. Luc D., advocaat bij de balie te ..., om
de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een
opzettelijke gewelddaad;
- de uitgevoerde onderzoeksinstructies;
- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 15 december 2015 overeenkomstig de
artikelen 11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986;
- de betekening van het verslag aan de Minister van Justitie op 15 december 2015 waarop
deze niet meer reageerde;
- de schriftelijke reactie van verzoeker, neergelegd op 7 maart 2016;
- de door (de raadsman van) verzoeker op rechtszitting van 8 september 2016 neergelegde
aangepaste schadebegroting;
- het zittingsblad dd. 8 september 2016 waarbij wordt vastgesteld dat gelet op de
neerlegging van een aangepaste, extensieve schadebegroting ter rechtszitting de tijd
ontbreekt om deze grondig te evalueren, wordt beslist om de deliberatie hierover uit te
stellen tot de volgende rechtszitting van 24 november a.s.”.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI