Beslissing Nº M13-9-1163. Commissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2017-01-19

CourtCommissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberN-20170119-11
Date19 janvier 2017
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN
AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
M 13-9-1163
Beslissing van 19 januari 2017
De negende kamer van de Commissie, samengesteld uit:
mevrouw C. DELESIE, voorzitter,
mevrouw N. VERBEEST en mevrouw M. PIERAERTS, leden,
bijgestaan door de heer B. VAN BEURDEN, plv. secretaris,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
de heer Philip X.
geboren op ../../1959
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 11 december 2013
waarbij verzoeker, bijgestaan door mevrouw Sabine De S. (CAW ...) om de toekenning
heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke
gewelddaad;
- de uitgevoerde onderzoeksinstructies, onder meer het definitief medisch
deskundigenverslag van de Gerechtelijk-geneeskundige Dienst, neergelegd op 24
november 2015;
- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 20 mei 2016 overeenkomstig de artikelen
11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986;
- de betekening van het verslag aan de Minister van Justitie op 20 mei 2016 die niet binnen
de wettelijke termijnen reageerde;
- de schriftelijke reactie van verzoeker, neergelegd op 15 juli 2016.
De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 8 september 2016 de verslaggever in het
verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen van de partijen.
Aangezien verzoeker niet wenste te worden gehoord, werd hij niet uitgenodigd.
De Minister van Justitie is evenmin verschenen noch iemand voor hem.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT