Beslissing Nº M14-3-1189. Commissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2016-04-28

CourtCommissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberN-20160428-26
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
A.R. M14-3-1189
Beslissing van 28 april 2016
De Derde kamer van de Commissie, samengesteld uit:
de heer P. DRAULANS, voorzitter,
mevrouw H. MELOTTE en mevrouw C. DEWULF, leden,
bijgestaan door mevrouw M. STEYAERT, secretaris a.i.,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
mevrouw Liesbeth X.
geboren op ../../1980
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 3 december 2014,
waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp, voor schade als
gevolg van seksueel misbruik;
- de uitgevoerde onderzoeksinstructies;
- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 28 juli 2015 overeenkomstig de artikelen 11 en
12 van het K.B. van 18 december 1986;
- het advies van de minister van Justitie, neergelegd op 17 augustus 2015;
- de schriftelijke reactie van verzoekster, neergelegd op 2 september 2015;
- de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de rechtsdag
vastgesteld op 24 maart 2015.
De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 24 maart 2015:
- de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen
van de partijen;
- de verzoekster in haar middelen.
De minister van Justitie is niet verschenen noch iemand voor hem.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI