Beslissing Nº M41238. Commissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2014-02-13

CourtCommissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberN-20140213-21
Date13 février 2014
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
A.R. M41238
B.R. 3900
Beslissing van 13 februari 2014
De Derde kamer van de Commissie, samengesteld uit:
de heer P. DRAULANS, voorzitter,
mevrouw H. MELOTTE en de heer D. DESREUMAUX, leden,
bijgestaan door mevrouw M. STEYAERT, secretaris a.i.,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
mevrouw Marie-Jeanne H.
geboren op ../../1936
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 10 december 2004,
waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp, voor schade als
gevolg van het gewelddadig overlijden van mevrouw Martine X., haar dochter;
- de uitgevoerde onderzoeksinstructies;
- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 24 oktober 2013 overeenkomstig de artikelen
11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986;
- het advies van de Minister van Justitie, neergelegd op 12 november 2013;
- de schriftelijke reactie van de advocaat van verzoekster, neergelegd op 3 januari 2014.
- de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de rechtsdag
vastgesteld op 21 januari 2014.
De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 21 januari 2014:
- de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen
van de partijen.
- de verzoekster in haar middelen, bijgestaan door mr. Koen G., advocaat bij de balie te .
De minister van Justitie is ter zitting niet verschenen noch iemand voor haar.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT