Beslissing Nº M16-1088-5. Commissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2020-03-12

CourtCommissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberN-20200312-6
Judgement NumberM16-1088-5
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN
AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
A.R. M16-1088-5
Beslissing van 12 maart 2020
De vijfde kamer van de Commissie, samengesteld uit:
mevrouw D. DESMET, voorzitter,
de heer M. LEFEVERE en de heer P. VERHAEGHE, leden,
bijgestaan door de heer G. VAN DEN ABBEELE, secretaris a.i.,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
mevrouw Cynthia X.
geboren op ../../1994
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 30 augustus 2016,
waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als
gevolg van opzettelijke gewelddaden;
- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 24 september 2019 overeenkomstig de
artikelen 11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986.
De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 5 februari 2020 de verslaggever in het verslag
over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen van de partijen.
Aangezien verzoekster niet wenste te worden gehoord, werd zij niet uitgenodigd.
De minister van Justitie is ter zitting niet verschenen noch iemand voor hem.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI