Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het recht op vrijwillige vermindering van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan (..., de 18 septembre 2001

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2001, gesloten in het Paritair ComitÈ voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het recht op de vrijwillige vermindering van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan ("landingsbanen") vanaf de leeftijd van 50 jaar in de sociale werkplaatsen, gesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van 29 maart 2000.

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

BIJLAGE.

Art. N. Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2001, gesloten in het Paritair ComitÈ voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het recht op vrijwillige vermindering van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan ("landingsbanen") vanaf de leeftijd van 50 jaar in de sociale werkplaatsen, gesloten in uitvoering van het Vlaams...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT