Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6876 van 21 februari 2008 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de

Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren

naar het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 6876 van 21 februari 2008 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de landmacht bekleedt, aangeboden door kapitein T. Van Beneden, aanvaard op 1 september 2008.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciÎnniteit, over naar het kader der reserveofficieren van de landmacht, korps van de logistiek.

Voor verdere bevordering neemt hij anciÎnniteitsrang als reserveonderluitenant op 28 september 1995.

Bij koninklijk besluit nr. 6877 van 21 februari 2008 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de landmacht bekleedt, aangeboden door luitenant K. Buch, aanvaard op 1 april 2008.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciÎnniteit, over naar het kader der reserveofficieren van de landmacht, korps van de logistiek.

Voor verdere bevordering neemt hij anciÎnniteitsrang als reserveonderluitenant op 28 december 2001.

Bij koninklijk besluit nr. 6883 van 21 februari 2008 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de landmacht bekleedt, aangeboden door kapitein-commandant C. Michiels, aanvaard op 1 april 2008.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciÎnniteit, over naar het kader der reserveofficieren van de landmacht, korps van de pantsertroepen.

Voor verdere bevordering neemt hij anciÎnniteitsrang als reserveonderluitenant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT