Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen, de 13 décembre 2022

Artikel M.

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden de bedragen van de vanaf 1 januari 2023 opeisbare heffingen, tengevolge van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2022 van het indexcijfer van de maand september 2022, geïndexeerd als volgt:

Deze bedragen worden aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk, in functie van het indexcijfer van de maand september.

Voor het jaar 2023, worden de bedragen aangepast volgens de formule: (het indexcijfer van de maand september 2022 gedeeld door het indexcijfer van de maand september 2021) vermenigvuldigd met het bedrag.

 1. In artikel 12, vierde lid, van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden de bedragen, voorgezien voor het jaar van het begin van de heffingsplichtige activiteit, van 42,83 EUR en van 85,66 EUR vervangen door de bedragen van 47,66 EUR en van 95,32 EUR.

 2. In bijlage 1 van hetzelfde koninklijk besluit, werden de bedragen van de heffingen aangepast en vastgesteld overeenkomstig volgende tabel:

  [Bijlage 1]

  (vervangen bij W. 25.XII.2017, art. 13 + bijlage 1, inw. 1.I.2018)

  TOELEVERING LANDBOUW

  HOOFDSTUK 1. - Meststoffen

  Geproduceerd tonnage/vestigingseenheid Bedrag/vestigingseenheid
  ≤ 500 T 98,94 EUR
  501 - 10.000 T 98,94 EUR
  ≥ 10.001 T 170,68 EUR + 0,04 EUR /T

  HOOFDSTUK 2. - Bestrijdingsmiddelen

  165,50 EUR + 106,88 EUR per erkend of toegelaten product

  HOOFDSTUK 3. - Diervoeders

  1. Producenten van diervoeders

   Geproduceerd tonnage/vestigingseenheid Bedrag/vestigingseenheid
   ≤ 5.000 164,27
   5.001 - 10.000 328,48
   10.001 - 25.000 1.978,89
   25.001 - 50.000 5.119,35
   50.001 - 75.000 7.576,63
   75.001 - 100.000 10.238,64
   100.001 - 200.000 17.514,26
   > 200.000 22.449,52
  2. Voormengselfabrikanten en producenten van toevoegingmiddelen

   Geproduceerd tonnage/vestigingseenheid Bedrag/vestigingseenheid
   ≤ 5.000 593,68
   5.001-10.000 3.957,80
   10.001-15.000 7.576,63
   15.001-20.000 10.238,64
   > 20.000 10.238,64

   HOOFDSTUK 4. - Minerale stoffen

   Geproduceerd tonnage/vestigingseenheid Bedrag/vestigingseenheid
   ≤ 5.000 ton 41,64
   5.001 - 10.000 ton 83,30
   10.001 - 25.000 ton 501,81
   ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT