Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen, de 22 décembre 2021

HOOFDSTUK 1. - Meststoffen

Geproduceerd tonnage/vestigingseenheid Bedrag/vestigingseenheid
≤ 500 T 88,92 EUR
501 - 10.000 T 88,92 EUR
≥ 10.001 T 153,39 EUR + 0,03 EUR /T

HOOFDSTUK 2. - Bestrijdingsmiddelen

148,73 EUR + 96,05 EUR per erkend of toegelaten product

HOOFDSTUK 3. - Diervoeders

 1. Producenten van diervoeders

  Geproduceerd tonnage/vestigingseenheid Bedrag/vestigingseenheid
  ≤ 5.000 147,63
  5.001 - 10.000 295,19
  10.001 - 25.000 1.778,38
  25.001 - 50.000 4.600,63
  50.001 - 75.000 6.808,93
  75.001 - 100.000 9.201,21
  100.001 - 200.000 15.739,62
  > 200.000 20.174,82
 2. Voormengselfabrikanten en producenten van toevoegingmiddelen

  Geproduceerd tonnage/vestigingseenheid Bedrag/vestigingseenheid
  ≤ 5.000 533,53
  5.001-10.000 3.556,78
  10.001-15.000 6.808,93
  15.001-20.000 9.201,21
  > 20.000 9.201,21

  HOOFDSTUK 4. - Minerale stoffen

  Geproduceerd tonnage/vestigingseenheid Bedrag/vestigingseenheid
  ≤ 5.000 ton 37,42
  5.001 - 10.000 ton 74,86
  10.001 - 25.000 ton 450,96
  25.001 - 50.000 ton 1.166,58
  50.001 - 75.000 ton 1.726,94
  75.001 - 100.000 ton 2.333,18
  100.001 - 200.000 ton 3.991,12
  > 200.000 ton 5.116,92

  [Annexe 1]

  (rempl. L.-progr. 25.XII.2017, art. 13 + annexe 1, vig 1.I.2018)

  1. In bijlage 2 van hetzelfde besluit, werden de bedragen van de heffingen aangepast en vastgesteld overeenkomstig volgende tabel:

   [Annexe 2]

   (remplacée par L. 25.XII.2017, art. 13 + annexe 2, vig. 1.I.2018)

   PRODUCTION PRIMAIRE

   213,05 EUR par unité d'établissement

   [Bijlage 2]

   (vervangen bij W. 25.XII.2017, art. 13 + bijlage 2, inw. 1.I.2018)

   PRIMAIRE PRODUCTIE

   213,05 EUR per vestigingseenheid

  2. In bijlage 3 van hetzelfde besluit, werden de bedragen van de heffingen aangepast en vastgesteld overeenkomstig volgende tabel:

   [Annexe 3]

   (rempl. L. 25.XII.2017, art. 13 + annexe 3, vig. 1.I.2018)

   TRANSFORMATION

   Catégorie en fonction
   du nombre de personnes occupées
   Montant/unité d'établissement
   0 personnes occupées 166,55
   1-4 personnes occupées 333,09
   5-9 personnes occupées 1.023,34
   10-19 personnes occupées 2.698,79
   20-49 personnes occupées 5.578,16
   50-99 personnes occupées 13.544,10
   ≥ 100 personnes occupées 20.667,27

   [Bijlage 3]

   (vervangen bij W. 25.XII.2017, art. 13 + bijlage 3, inw. 1.I.2018)

   VERWERKING

   Categorie in functie
   van aantal tewerkgestelde personen
   Bedrag/vestigingseenheid
   0 tewerkgestelde personen 166,55
   1-4 tewerkgestelde personen 333,09
   5-9 tewerkgestelde personen 1.023,34
   10-19 tewerkgestelde personen 2.698,79
   20-49 tewerkgestelde personen 5.578,16
   50-99 tewerkgestelde personen 13.544,10
   ≥ 100 tewerkgestelde personen 20.667,27
  3. In bijlage 4 van hetzelfde besluit, werden de bedragen van de heffingen aangepast en vastgesteld overeenkomstig volgende tabel:

   [Annexe 4]

   (rempl. L. 25.XII.2017, art. 13 +...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT