Regie der Gebouwen Benoeming Bij ministerieel besluit van 27 juni 2002, wordt de heer Berger Stéphane, tot vast ambtenaar benoemd en aangewezen in een betrekking van architect bij de Waalse Buitendien

Regie der Gebouwen

Benoeming

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2002, wordt de heer Berger Stéphane, tot vast ambtenaar benoemd en aangewezen in een betrekking van architect bij de Waalse Buitendiensten 1 - Directie te Bergen, met ingang van 1 januari 2002.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT