Rechtbank van eerste aanleg te Bergen Mevr. Timmermans, M.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 27 april

Rechtbank van eerste aanleg te Bergen

Mevr. Timmermans, M.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 27 april...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT