Benoemingen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 juni 2021

Benoemingen

Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 juni 2021, het ministerieel besluit van 22 maart 2021 houdende benoeming van de heer Erhan Isil in de hoedanigheid van attaché wordt ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 juni 2021 wordt De heer LEBRUN Kevin met ingang van 1 juni 2021 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché.

Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT