Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011 wordt de heer MERTENS, Jan, geboren op 9 februari 1965, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 april 2011, met als titel attaché

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011 wordt de heer MERTENS, Jan, geboren op 9 februari 1965, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 april 2011, met als titel attaché in de klasse Al op het Nederlandse taalkader, bij de Federale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT