Benoeming in de hoedanigheid van Attaché Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 mei 2022 wordt mevrouw Paulien VERBANCK met ingang van 1 december 2021 in vast verband

Benoeming in de hoedanigheid van Attaché

Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 mei 2022 wordt mevrouw Paulien VERBANCK met ingang van 1 december 2021 in vast verband benoemd in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT