Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 november 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

Benoeming

Bij koninklijk besluit van 25 november 2020, wordt mevrouw Jasmien CLAEYS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 maart 2020.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT