Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011, is de heer MINNEBO, Dirk benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter verv

Arbeidsgerechten. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011, is de heer MINNEBO, Dirk benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer HAAN, Marc...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT