Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 wordt Mevr. Corinne Benharrosh, met ingang van 1 juli 2002 benoemd tot houder van een managementfunctie - 2 « Directeur Rekrutering en Selectie van SE

Benoeming

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 wordt Mevr. Corinne Benharrosh, met ingang van 1 juli 2002 benoemd tot houder van een managementfunctie - 2 « Directeur Rekrutering en Selectie van SELOR » van de Federale Overheidsdienst...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI