Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de Regering van de Republiek Bulgarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol..., van May 17, 2002

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2. De Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiÎ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de Regering van de Republiek Bulgarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1998, zullen volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Ch‚teauneuf-de-Grasse, 17 mei 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minster van Buitenlandse Zaken,

L. MICHEL

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE

Gezien en met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

M. VERWILGHEN

BIJLAGE.

Art. N. Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiÎ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de Regering van de Republiek Bulgarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1998.

(Voor het Overeenkomst, zie cn: 1998-10-07/35).

(Voor het Protocol, zie cn: 1998-10-07/36).

Aanhef

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT