Wijziging van de Overeenkomst van 23 januari 2001 tussen het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Korea inzake het aanknopen van Diplomatieke en Consulaire betrekkingen (VERTALING)., de 29 octobre 2001

Artikel 1. In het derde en vierde lid van bovengenoemde Overeenkomst, wordt " Stockholm " vervangen door " Berlijn ".

Het derde lid luidt als volgt : er zullen niet-residerende ambassadeurs worden geaccrediteerd.

Het Koninkrijk BelgiÎ accrediteert zijn Ambassadeur in Seoul; de Democratische Volksrepubliek Korea accrediteert haar Ambassadeur in Berlijn. De plaats van accreditatie kan worden gewijzigd met wederzijdse toestemming.

Het vierde lid luidt als volgt : het ambassadepersoneel word voor het Koninkrijk BelgiÎ vanuit Seoul geaccrediteerd en voor de Democratische Volksrepubliek Korea vanuit Berlijn. Beide Staten behouden zich voor ook diplomaten met standplaats in andere hoofdsteden in de regio te accrediteren.

Pyongyang, 29 oktober 2001.

P. VAN HAUTE,

Gevolmachtigd Minister

K. CHUN GUK

Directeur Afdeling Europa Ministerie van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT