Koninklijke Bibliotheek van België Bij besluit van 18 maart 2002 wordt de heer Laurent Collet, geschoold werkman bij het Selectiebureau van de Federale Overheid, met ingang van 28 februari 2002 in dez

Koninklijke Bibliotheek van België

Bij besluit van 18 maart 2002 wordt de heer Laurent Collet, geschoold werkman bij het Selectiebureau van de Federale Overheid, met ingang van 28 februari 2002 in dezelfde graad overgeplaatst naar de Koninklijke Bibliotheek van België.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT