Buitenlandse consulaten in België Op 15 februari 2011 heeft de heer Yves-Gérard Noël de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Bondsrepubliek Duitsland te Eupen uit te oefenen,

Buitenlandse consulaten in België

Op 15 februari 2011 heeft de heer Yves-Gérard Noël de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Bondsrepubliek Duitsland te Eupen uit te oefenen, met als consulair...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT