Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 1ste kwartaal 2023 (1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023) voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers, de 8 décembre 2022

Artikel M.

Gepubliceerd met toepassing van artikel 6 van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële afnemers;

Overwegende dat op 8 december 2022 de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas de sociale maximumprijzen, geldig voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023, voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële afnemers heeft vastgesteld in toepassing van artikel 8 van het voormelde ministerieel besluit van 30 maart 2007;

De sociale maximumprijs (excl. btw en andere taksen) voor de levering van elektriciteit voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 bedraagt :

- 26,960 c€/kWh (0,26960 €/kWh) voor het enkelvoudig tarief;

- 27,844 c€/kWh (0,27844 €/kWh) voor het tweevoudig tarief (piekuren);

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT