Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011, worden hernieuwd voor een

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 mei 2011, als leden van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van :

  1. Mevrn. ADNET, Bernadette en VANDERSTAPPEN, Anne en de heer VAN DAMME, Ivo, in de hoedanigheid van werkende leden en Mevr. VERMEERSCH, Catherine en de heren ABELSHAUSEN, Werner, LANOVE, David en PEETERS, Gert, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers en de zelfstandigen;

  2. Mevrn. SKA, Marie-Hélène en VAN LAER, Ann en de heren MAES, Jozef, VAN LANCKER, Eddy en VAN LANCKER, Hugo, in de hoedanigheid van werkende leden en de dames CEULEMANS, Estelle, PERSOONE, Marijke en SLEGERS, Sabine en de heer PALSTERMAN, Paul, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werknemers;

  3. De heren HERMESSE, Jean, JOOS, Tom en STEYLEMANS, Thierry, in de hoedanigheid van werkende leden en Mevr...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT