24 APRIL 2009. - Verordening nr. 09/01 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2009, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 09/211

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :

OmschrijvingKredietVerhoging/VerlagingNieuw kredietVorige dienstjaren4.013.790,93+ 3.986.209,078.000.000,00Overboekingen14.653.810,00+ 1.109.482,5015.763.292,50Elishout - school voor voeding3.834.000,00+ 11.500,003.845.500,00Kasterlinden2.618.000,00+ 20.000,002.638.000,00Kasterlinden - verblijf voor jongeren118.000,00+ 5.000,00123.000,00Algemeen cultuurbeleid3.270.000,00+ 10.266,003.280.266,00Kunsten, cultureel erfgoed en musea502.000,00+ 9.000,00511.000,00Gemeenschapscentra782.000,00+ 2.605,00784.605,00Gezondheid178.900,00+ 51.000,00229.900,00Totaal van de wijziging + 5.205.062,57Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging138.995.195,93+ 5.205.062,57144.200.258,50

Art. 2. De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :

OmschrijvingKredietVerhoging/VerlagingNieuw kredietOverboekingen31.453.520,00+ 3.414.800,0034.868.320,00Algemene administratie5.247.600,00+ 55.000,005.302.600,00Administratie14.487.750,00+ 653.000,0015.140.750,00Onderwijs7.772.680,00+ 60.000,007.832.680,00CVO - Elishout - COOVI2.518.000,00+ 15.000,002.533.000,00Elishout - school voor voeding4.383.000,00+ 4.000,004.387.000,00Kasterlinden3.783.000,00+ 20.000,003.803.000,00Kasterlinden - verblijf voor jongeren1.380.000,00+ 5.000,001.385.000,00Algemeen cultuurbeleid5.917.650,00+ 70.266,005.987.916,00Kunsten, cultureel erfgoed en musea3.962.675,00+ 309.000,004.271.675,00Gemeenschapscentra6.485.589,00- 147.395,006.338.194,00Sociaal- cultureel werk en amateuristische kunstbeoefening1.778.200,00+ 25.000,001.803.200,00Bibliotheekwerking2.509.000,00- 25.000,002.484.000,00Jeugd3.986.000,00-3.986.000,00Speelpleinen644.600,00+ 50.000,00694.600,00Communicatie en media2.236.000,00+ 437.000,002.673.000,00Algemeen welzijnsbeleid1.716.295,00+ 19.000,001.735.295,00Jeugdwelzijn258.000,00+ 25.000,00283.000,00Etnisch- culturele minderheden1.502.000,00- 2.000,001.500.000,00Thuiszorg en ouderenwelzijn1.940.060,00+ 8.000,001.948.060,00Stedelijk impulsbeleid1.968.000,00+ 122.640,002.190.640,00Gezin1.977.620,00+ 22.500,002.000.120,00Opleiding...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT