4 DECEMBER 2009. - Verordening nr. 09-02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2009, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20092010-0189

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :

OmschrijvingKredietVerhoging/VerlagingNieuw kredietVorige dienstjaren8.000.000,00+ 294.836,988.294.836,98Overboekingen15.763.292,50- 1.462.277,5014.301.015,00Onderwijs374.000,00- 4.750,00369.250,00Centrum voor leerlingenbegeleiding2.094.000,00+ 10.000,002.104.000,00Elishout - COOVI419.000,00+ 7.000,00426.000,00CVO Elishout - COOVI2.181.000,00+ 47.000,002.228.000,00Elishout - school voor voeding3.845.500,00+ 40.000,003.885.500,00Elishout - verblijf voor jongeren354.000,00+ 18.000,00372.000,00Kasterlinden2.638.000,00+ 281.664,002.919.664,00Zaveldal916.000,00+ 27.000,00943.000,00Kunsten, cultureel erfgoed en musea511.000,00- 99.000,00412.000,00Sport960.000,00+ 118.000,001.078.000,00Communicatie en media1.000,00+ 24.000,0025.000,00Thuiszorg en ouderenwelzijn7.000,00- 7.000,000,00Gezondheid229.900,00+ 40.400,00270.300,00Patrimonium0,00+ 135.075,00135.075,00Totaal van de wijziging - 530.051,52Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging144.200.258,50- 530.051,52143.670.206,98

Art. 2. De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :

OmschrijvingKredietVerhoging/VerlagingNieuw kredietOverboekingen34.868.320,00- 1.287.850,0033.580.470,00Algemene administratie5.362.600,00+ 52.500,005.405.100,00Administratie15.140.750,00- 52.500,0015.088.250,00Onderwijs7.782.680,00+ 307.623,008.090.303,00Elishout - COOVI5.890.000,00+ 5.000,005.895.000,00CVO Elishout - COOVI2.533.000,00+ 21.500,002.554.500,00Kasterlinden3.842.000,00- 17.000,003.825.000,00Kasterlinden - verblijf voor jongeren1.416.000,00- 2.500,001.413.500,00Sport2.106.450,00+ 29.000,002.135.450,00Algemeen cultuurbeleid5.987.916,00+ 30.000,006.017.916,00Kunsten, cultureel erfgoed en musea4.271.675,00- 94.000,004.177.675,00Gemeenschapscentra6.338.194,00- 33.000,006.305.194,00Sociaal-cultureel werk en amateuristische kunstbeoefening1.803.200,00+ 2.500,001.805.700,00Bibliotheekwerking2.484.000,00- 2.500,002.481.500,00Jeugd3.986.000,00- 59.000,003.927.000,00Speelpleinen694.600,00+ 49.000,00743.600,00Sport2.106.450,00+ 29.000,002.135.450,00Communicatie en media2.673.000,00+ 78.000,002.751.000,00Algemeen welzijnsbeleid1.735.295,00- 2.000,001.733.295,00Jeugdwelzijn283.000,00+...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT