Onderwijs en Vorming Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. - Pedagogische Begeleidingsdienst. - Tweede oproep tot de kandidaten voor de functie van pedagogisch begeleider systeembegeleiding vo

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. - Pedagogische Begeleidingsdienst. - Tweede oproep tot de kandidaten voor de functie van pedagogisch begeleider systeembegeleiding voor het basisonderwijs (extra kader) (FT)

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap informeert de geÔnteresseerden erover dat volgende oproep werd gepubliceerd : een tweede oproep tot de kandidaten (m/v) voor een aanstelling als extra pedagogisch begeleider systeembegeleiding voor het basisonderwijs bij de Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

De oproep geldt voor het invullen van een effectieve vacature (FT).

In de oproep zijn de voorwaarden voor deelname en de modaliteiten in verband met de inschrijving en de specifieke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT