Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen in de basisgraad van een kandidaat-aanvullingsofficier en van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 8390 van 26 mei 2011 : Wordt de aange

Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen in de basisgraad van een kandidaat-aanvullingsofficier en van lagere officieren van het actief kader

Bij koninklijk besluit nr. 8390 van 26 mei 2011 :

Wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-aanvullingsofficier, K. Degreef, op 27 december 2010 benoemd in de graad van onderluitenant aanvullingsofficier en in het korps van het niet-varend personeel opgenomen. Deze benoeming heeft uitwerking op 27 juni 2010. Hij wordt, volgens zijn relatieve anciënniteit, gerangschikt na de aanvullingsofficieren die op dezelfde datum tot onderluitenant werden benoemd.

In het kader van de hulpofficieren, worden de onderluitenants vliegers, van wie de namen volgen, op 27 juni 2007 benoemd in de graad van luitenant vlieger, in het korps van het varend personeel :

R...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT