Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-07/0035 : GIMV/De Verbinnen Groep Zaak die in aanmerking kan komen voor een

Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-07/0035 : GIMV/De Verbinnen Groep

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure.

Op 22 november 2007 ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel 9, ß 1, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoˆrdineerd bij het koninklijk besluit van 15 september 2006 (Belgisch Staatsblad, van 29 september 2006). Hierin werd meegedeeld dat GIMV 80 % van de aandelen van de Verbinnen Groep verwerft.

Een meer volledige samenvatting van de concentratie is beschikbaar op de website van de Raad voor de Mededinging.

Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de productie en de conservering van vlees van gevogelte.

Overeenkomstig artikel 61, ß 1, van de bovenvermelde wet, hebben de aanmeldende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT