Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011, wordt Mevr. Joke Goris, adjunct-auditeur, met ingang van 2 juni 2011 tot auditeur bij de Raad van State benoemd.

Raad van State. - Benoeming tot auditeur

Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011, wordt Mevr. Joke Goris, adjunct-auditeur, met ingang van 2 juni 2011 tot auditeur bij de Raad van State...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT