Vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijk assistenten expertise (m/v) (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG11806). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staat

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijk assistenten expertise (m/v) (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG11806). - Erratum

Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10 juni 2011. De toelaatbaarheidsvereisten werden gewijzigd.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten :

Vereist diploma op de uiterste...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT