Erkenning van artsen als keuringsarts inzake medisch verantwoorde sportbeoefening Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel van 27 maart 2006 worden volgende artsen erke

Erkenning van artsen als keuringsarts inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel van 27 maart 2006 worden volgende artsen erkend voor een periode van drie jaar als keuringsarts inzake medisch verantwoorde sportbeoefening :

An Konings, Kalmthout

Michael...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT