Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 31 mei 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. In artikel 1, § 9, van het koninklijk besluit van 1 maart 2009, waarbij eervolle onderscheidingen in de

Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. In artikel 1, § 9, van het koninklijk besluit van 1 maart 2009, waarbij eervolle onderscheidingen in de Kroonorde worden verleend aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest, worden na de woorden "PETTENS Albert Maria Antonius (Antwerpen, 11/07/1957)" de woorden "Helper bij het gemeentebestuur van Schoten" vervangen door de woorden "Geschoold werkman bij het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT