Arrest Nº P.20.0866.N. Hof van Cassatie, 2020-12-01

CourtHof van Cassatie
Docket NumberN-20201201-8
Judgement NumberP.20.0866.N
1 DECEMBER 2020 P.20.0866.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.20.0866.N
I
Y B E F,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Walter Damen, advocaat bij de balie Antwerpen, met kantoor
te 2600 Berchem, Elisabethlaan 122, waar de eiser woonplaats kiest,
II
R T,
beklaagde,
eiser,
met als raadslieden mr. John Maes en mr. Mounir Souidi, advocaten bij de balie
Antwerpen,
III
M T,

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT