Arrest Nº P.20.0573.N. Hof van Cassatie, 2020-12-01

Date de Résolution: 1 décembre 2020
 
EXTRAIT GRATUIT
1 DECEMBER 2020 P.20.0573.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.20.0573.N
INDUFIN nv, met zetel te 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 15D1,
beklaagde,
eiseres,
met als raadsman mr. Lieven Annaert, advocaat bij de balie Brussel,
tegen
TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS BELGIUM nv, met zetel te 9940 Ever-
gem, Brugse Steenweg 7,
burgerlijke partij,
verweerster,
met als raadsman mr. Charlotte Ponchaut, advocaat bij de balie Gent.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI