Arrest Nº P.19.1338.N. Hof van Cassatie, 2020-05-26

Date de Résolution:26 mai 2020
 
EXTRAIT GRATUIT
26 MEI 2020 P.19.1338.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.19.1338.N
M I,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Julian Poelman, advocaat bij de balie Brussel.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele
rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 10 december 2019.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep in zoverre het voorbarig is.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Bart De Smet heeft geconcludeerd.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI