Arrest Nº P.18.0722.N. Hof van Cassatie, 2019-01-15

Date15 janvier 2019
Docket NumberN-20190115-2
CourtHof van Cassatie
15
JANUARI
2019 P.18.0722.N/
1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.18.0722.N
HERFURTH LOGISTICS nv, met zetel te 2060 Antwerpen, Cassiersstraat 19,
beklaagde,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Martin Lebbe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106, waar de eiseres woonplaats kiest,
tegen
BELGISCHE STAAT, fod Financiën, vertegenwoordigd door de minister van
Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 14, voor wie optreedt de direc-
teur der douane en accijnzen van de provincie Antwerpen, met kantoor te 2060
Antwerpen, Ellermanstraat 21,
vervolgende partij,
verweerder,

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT