Arrest Nº C.14.0175.N. Hof van Cassatie, 2018-12-14

CourtHof van Cassatie
Docket NumberN-20181214-1
Date14 décembre 2018
14
DECEMBER
2018
C
.14.0175.
N
-
F
.14.0057.
N
-
F
.14.0062.
N
-
F
.14.0063.
N
/
1
Hof van Cassatie van België
Arrest
I.
Nr. C.14.0175.N
DAMCO BELGIUM nv, met zetel te 2030 Antwerpen, Schouwkensstraat 7,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat aan het Hof van Cassatie, met
kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiseres woonplaats
kiest,
tegen
J.M.E. nv, met zetel te 1180 Ukkel, Dodonéestraat 77,
verweerster,
vertegenwoordigd door mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie,
met kantoor te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, waar de verweerster woonplaats kiest.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT