Arrêt Nº C.17.0497.F. Cour de cassation, 2018-09-06

CourtHof van Cassatie
Docket NumberF-20180906-4
6
SEPTEMBER
2018
C
.17.0497.
F
/
1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. C.17.0497.F
Y. O.,
Mr. Werner Derijcke, advocaat bij het Hof van Cassatie,
tegen
STRAWBERRY INVEST bvba,
Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Franstalige
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 19 mei 2017.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT