Arrest Nº 2016/AB/959. Arbeidshof, 2018-02-20

CourtArbeidshof
Docket NumberN-20180220-6
Arbeidshof te Brussel
derde kamer
Arrest
Repertoriumnummer
2018/
Datum van uitspraak
20 februari 2018
Rolnummer
2016/AB/959
Uitgifte
Uitgereikt aan
op
JGR
Arbeidshof te Brussel 2016/AB/959 p. 2
ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende
tegensprekelijk arrest
definitief
H. M.,
appellante,
vertegenwoordigd door mevrouw GODTS Ingrid, afgevaardigde van een representatieve
organisatie van werknemers, houdster van een schriftelijke volmacht, kantoorhoudend te
3010 Leuven, Martelarenlaan 8
tegen
MAC INVER NV, met maatschappelijke zetel te 2450 MEERHOUT, Molsebaan, 33,
geïntimeerde,
vertegenwoordigd door mr. SEL Jean-Philippe loco mr. VAN LOOCK Inez, advocaat te
2610 WILRIJK (ANTWERPEN), Prins Boudewijnlaan 177-179
mede in zake
INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE
EN RACISME, met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Koningsstraat 138,
vrijwillig tussenkomende partij,
dhr. MONDELAERS Bart, jurist van UNIA en bijgestaan door mr. VANTOMME Sophie loco
mr. PERTRY Véronique, advocaat te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 99.
***
*
Na beraad, spreekt het arbeidshof te Brussel het volgend arrest uit:
Gelet op de stukken van de rechtspleging, in het bijzonder op:
- het voor eensluidend verklaard afschrift van het bestreden vonnis, uitgesproken op
tegenspraak op 27 juli 2016 door de arbeidsrechtbank Leuven, 1e B kamer (A.R.
15/1046/A),
- het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 12 oktober
2016,
- de conclusie voor de appellante,

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT