Arrêt Nº C.15.0117.F. Cour de cassation, 2016-11-03

CourtHof van Cassatie
Docket NumberF-20161103-4
Date03 novembre 2016
3
NOVEMBER
2016
C
.15.0117.
F
/
1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. C.15.0117.F
B. M.,
Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie,
tegen
F. K.,
Mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep Brussel van 2
oktober 2014.
Sectievoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT