Arrêt Nº C.13.0532.F. Cour de cassation, 2015-01-22

CourtCour de cassation
Docket NumberF-20150122-11
22
JANUARI
2015
C
.13.0532.
F
/
1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. C.13.0532.F
1. AUDITORAAT BIJ DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING,
2. BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT,
Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie,
tegen
BELGACOM, naamloze vennootschap van publiek recht,
Mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie,
in tegenwoordigheid van
INSTITUUT VOOR BEDRIJFSJURISTEN,
Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 5 maart 2013.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI