Arrêt Nº P.13.0550.N. Cour de cassation, 2013-10-22

CourtHof van Cassatie
Docket NumberF-20131022-4
Date22 octobre 2013
22
OKTOBER
2013 P.13.0550.N/
1
Hof van Cassatie van België
Arrest
P.13.0550.N
1. TELENET nv, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4,
verzoekster tot opheffing van een onderzoekshandeling met betrekking tot
haar goederen,
2. TECTEO cvba, met zetel te 4000 Luik, Louvrexstraat 95,
verzoekster tot opheffing van een onderzoekshandeling met betrekking tot
haar goederen,
3. BRUTELE cvba, met zetel te 1050 Brussel, Napelsstraat 29B,
verzoekster tot opheffing van een onderzoekshandeling met betrekking tot
haar goederen,
eiseressen,
vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT