Arrêt Nº C.11.0634.F. Cour de cassation, 2013-06-13

Date13 juin 2013
Docket NumberF-20130613-11
CourtCour de cassation
13
JUNI
2013
C
.11.0634.
F
/
1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. C.11.0634.F
ÉTABLISSEMENTS KARL BOUVE nv,
Mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie,
tegen
LE VAL D'HEURE cvba.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen
van 19 november 2010.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT